Cân điện tử 30kg QUA810 – Chuyên Cân hải Sản, Trái Cây – Loại Cao Cấp

1,400,000  1,250,000 

Model : QUA 810

Độ phân giải 1/30000

Kích thước 285x240mm

Bàn cân INOX sáng bóng

Đơn vị đo Kg

Trọng lượng tối đa 30kg

Trọng lượng tối thiểu 100g

Bước nhảy :  5g

Chức năng Cân/ Tính giá/ Cộng dồn/ Trừ bì/ Ghi nhớ