Bộ thẻ rung order phục vụ tự động tại Highland Coffee, KFC, … gồm 16 thẻ

  3,200,000  2,850,000 

  Model:Thẻ rung tự phục vụ
  Kích thước:150 x 300mm
  Bảo hành:1 năm
  3 chế độ::rung, nháy đèn, kêu beep
  Phạm vi sóng kết nối:1.000 m²